Archiv rubriky: Enzymy

Nobelovu cenu za chemii dostali vědci za výzkum enzymů a peptidů

Nositeli jsou Američané Frances H. Arnoldová a George P. Smith a Brit Gregory P. Winter. Metody, které tito vědci vyvinuli, se nyní využívají k podpoře ekologičtějšího chemického průmyslu a výrobě nových materiálů, biopaliv nebo léků ke zmírnění projevů různých nemocí.

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nobelovu-cenu-za-chemii-dostali-vedci-za-vyzkum-enzymu-a-pep/r~a6837efec6f211e89f96ac1f6b220ee8

Více: https://technet.idnes.cz/nobelova-cena-za-chemii-2018-0ye-/veda.aspx?c=A181003_111541_veda_mla

Víte jak urychlit hojení po operacích a úrazech?

Rychlost hojení ovlivňuje především náš celkový zdravotní stav. Mezi nejčastější příčiny poruchy hojení pooperační či poúrazové rány patří zhoršené prokrvení tkání. Mohou za to cévní choroby (ateroskleróza, chronická žilní nedostatečnost), ale také nedostatečná funkce lymfatického systému. Rány se všeobecně hůře hojí s přibývajícím věkem, zvlášť intenzivně trápí tento problém nemocné cukrovkou a obézní osoby. Neblahou úlohu hraje také špatná životospráva a stres.

Celý článek

Ochrání kofein před demencí?

Výzkum vedený profesorkou Hui-Chen Lu z Indiana University odhalil schopnost kofeinu a dalších látek podporovat produkci enzymu NMNAT2, který dokáže ochránit lidský mozek před propuknutím neurodegenerativních chorob. Enzym mozek brání dvěma způsoby – dokáže neurony chránit před stresem, a navíc umí zabránit špatně prostorově uspořádaným bílkovinám, aby se v mozku hromadily v podobě plaku, což je považováno za jednu z příčin vzniku neurodegenerativních nemocí. Další látkou s potenciálem zvyšovat produkci blahodárného enzymu je rolipram – látka dříve používaná jako antidepresivum. Podle autorů výzkumu by identifikování látek se schopností zvyšovat tvorbu blahodárného enzymu mohlo v budoucnosti vést k vyvinutí přípravku, který by mohl být užíván jako prevence vzniku Alzheimerovy choroby.

Zdroj: 21.století červen 2017

První objevy enzymů

Historie poznávání enzymů

Kdy lidé vytušili neviditelnou životní sílu enzymů, nelze přesně říci.  Snad to byli Číňané, kteří jako první poznali, že určité energetické síly napomáhají všemu živému k harmonii a rovnováze života. Starověcí Egypťané, Řekové a Arabové však tušili, že musí existovat nějaká neviditelná síla, jejímž působením se vše živoucí mění, síla, schopná sama od sebe přeměňovat hmotu: mléko v sýr, šťávu z ječmene v pivo, mošt ve víno nebo těsto v chléb. Celý článek

Enzymy „zdroje života“

Enzymy představují jeden ze základních faktorů našeho života a našeho zdraví. V každém živém organismu nacházíme miliardy těchto fantastických malých pomocníků, bez nichž by člověk, zvíře či rostlina nemohly existovat. Jejich přítomnost vede k tomu, že se neživá hmota přetváří v živou, že probíhá řízená biochemická přeměna látek a že vzniká životní energie. Enzymy jsou nepostradatelnými urychlovači všech biochemických procesů a zaslouží si proto označení „zdroje života“.

Čím větší znalosti o enzymech máme, tím lepší možnosti se nám nabízejí pro jejich nasazení v technice, průmyslu, životním prostředí a lékařství. Těchto znalostí můžeme s úspěchem využívat už dnes: zmírňovat a léčit dlouholeté těžké choroby, chránit před hrozícími nemocemi a lidem darovat zdravější a delší život.

Samotné enzymy se skládají z aminokyselin. Jsou bílkovinami čili proteiny. Řídí a zrychlují biochemické reakce, které v organismu probíhají – proto jsou nazývány biokatalyzátory. Obecně platí, že různé enzymy ovlivňují různé typy reakcí v organismu. Každý enzym tedy působí na něco jiného.

Enzymy se mimo jiné podílejí:

  • Na všech procesech látkové přeměny
  • Na odstraňování zestárlých a opotřebovaných buněk i na jejich náhradě novými buňkami
  • Na zneškodňování odpadních látek
  • Na nervové činnosti, myšlení, pohybu
  • Na obraně těla proti mikrobům a jiným škodlivinám
  • Na hojení všech druhů zánětů

Prvním enzymem, který byl nalezen, byla amyláza. Enzym z řečtiny znamená v doslovném překladu „ v zákvasu“. Tímto označením bylo míněno droždí jakožto látka způsobující onu přeměnu. Amyláza rozkládá škrob, což je základní technologický proces potravinářského průmyslu.