Enzymy „zdroje života“

Enzymy představují jeden ze základních faktorů našeho života a našeho zdraví. V každém živém organismu nacházíme miliardy těchto fantastických malých pomocníků, bez nichž by člověk, zvíře či rostlina nemohly existovat. Jejich přítomnost vede k tomu, že se neživá hmota přetváří v živou, že probíhá řízená biochemická přeměna látek a že vzniká životní energie. Enzymy jsou nepostradatelnými urychlovači všech biochemických procesů a zaslouží si proto označení „zdroje života“.

Čím větší znalosti o enzymech máme, tím lepší možnosti se nám nabízejí pro jejich nasazení v technice, průmyslu, životním prostředí a lékařství. Těchto znalostí můžeme s úspěchem využívat už dnes: zmírňovat a léčit dlouholeté těžké choroby, chránit před hrozícími nemocemi a lidem darovat zdravější a delší život.

Samotné enzymy se skládají z aminokyselin. Jsou bílkovinami čili proteiny. Řídí a zrychlují biochemické reakce, které v organismu probíhají – proto jsou nazývány biokatalyzátory. Obecně platí, že různé enzymy ovlivňují různé typy reakcí v organismu. Každý enzym tedy působí na něco jiného.

Enzymy se mimo jiné podílejí:

  • Na všech procesech látkové přeměny
  • Na odstraňování zestárlých a opotřebovaných buněk i na jejich náhradě novými buňkami
  • Na zneškodňování odpadních látek
  • Na nervové činnosti, myšlení, pohybu
  • Na obraně těla proti mikrobům a jiným škodlivinám
  • Na hojení všech druhů zánětů

Prvním enzymem, který byl nalezen, byla amyláza. Enzym z řečtiny znamená v doslovném překladu „ v zákvasu“. Tímto označením bylo míněno droždí jakožto látka způsobující onu přeměnu. Amyláza rozkládá škrob, což je základní technologický proces potravinářského průmyslu.